Jaunumi
15. maijs-Starptautiskā ģimenes diena

Starptautiskā ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti vien kopš 2008. gada. Svinot Starptautisko ģimenes dienu, tiek godinātas visas ģimenes. Šajā dienā sabiedrība tiek aicināta ne vien novērtēt ģimenes nozīmību, bet arī rūpēties par ģimenes vērtībām, nodrošinot to tālāknodošanu nākamajām paaudzēm.

Ģimene visos laikos ir bijusi sabiedrības pamatelements, cilvēcisko vērtību, paaudžu un kultūras vēsturiskā mantojuma glabātāja, kā arī nozīmīgākais stabilitātes un tālākās attīstības faktors. Tieši ģimenē sākas cilvēka dzīve, jo tieši šeit sākas tā formēšanās process. Tā kā ģimene ir mīlestības, cieņas un solidaritātes avots un uz tās principiem tiek būvēta jebkura civilizēta sabiedrība, bez ģimenes cilvēks gluži vienkārši nevar eksistēt.

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: