Jaunumi
Ar skumjām ziņojam, ka mūžībā aizgājis mūsu kolēģis bērnu ķirurgs Egils Lavendelis

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei.
Pārtrūkst stīga, un viss paliek
kluss.

Ā. Elksne

 Izsakām visdziļāko  līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem .   Skumstam, ka priekšlaicīgi esam zaudējuši jauku kolēģi un izcilu bērnu ķirurgu

 

 

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: