Citi pakalpojumi
Kopija A4 ( no 1 puses )
0.30
Mātes pase
2.00
Potēšanas pase
2.00
Reklāmas izvietošana stendā (A4-A1 rāmītis) pie ārstu kabinetiem, vestibilā - 1 vieta, 1 mēnesis
21.78
Skrejlapu, bukletu izvietošana - 1 vieta, 1 mēnesis
18.15
Piemaksa
Dāvanu karte
Par nozaudētu elektroniskās piekļuves karti
12.10
Izziņa no arhīva (bijušajiem darbiniekiem)
12.10
Telpu noma (veselību veicinoši pasākumi, mācības, nodarbības) par 1m3 vienā stundā
0.73
Obligātās veselības kartes kopija
6.05
Atkārtota izmeklējuma slēdziena izdruka no Datamed sistēmas
6.05
Kopija A4 (no 2 pusēm)
0.50
Apliecinātas kopijas noformēšana no arhīva materiāliem par 1 lapu
2.42