Citi pakalpojumi
Kopija A4
0.25
Mātes pase
1.80
Potēšanas pase
1.80
Reklāmas izvietošana stendā (A4-A1 rāmītis) pie ārstu kabinetiem, vestibilā - 1 vieta, 1 mēnesis
21.78
Skrejlapu, bukletu izvietošana - 1 vieta, 1 mēnesis
18.15
Piemaksa
Dāvanu karte
Par nozaudētu elektroniskās piekļuves karti
12.10
Izziņa no arhīva (bijušajiem darbiniekiem)
12.10
Telpu noma (veselību veicinoši pasākumi, mācības, nodarbības) par 1m3 vienā stundā
0.54