Dienas stacionārs
Uzturēšanās dienas stacionārā līdz 8 stundām (Maksa par manipulācijām saskaņā ar 4.sadaļas pakalpojumiem)
10.00
Sensibilizējošā preparāta ievadīšana un suģestija (ar narkologa nosūtījumu)
70.00