Ergoterapeits
Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija
30.00
Ergoterapeita atkārtota konsultācija*
20.00
Ergoterapeita mājas vizīte (ar vides pielāgošanu) (bez transporta izmaksām)**
40.00

**Transporta izmaksas saskaņā ar 1.sadaļas pakalpojumiem