Ergoterapeits
Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija
30.00
Ergoterapeita atkārtota konsultācija*
20.00

**Transporta izmaksas saskaņā ar 1.sadaļas pakalpojumiem