Ergoterapeits
Ergoterapeita pirmreizēja konsultācija
35.00
Ergoterapeita atkārtota konsultācija*
25.00

**Transporta izmaksas saskaņā ar 1.sadaļas pakalpojumiem