Obligātās veselības pārbaudes, atzinumi

!!! Veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītājam vai personai, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju ,un/vai,kas glabā (nēsā) ieročus, un veic darbu ar ieročiem patreiz Salaspils veselības centrā  nenotiek!!!

Veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītājam vai personai, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju
45.00
Veselības pārbaude personai, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem
45.00
Veselības pārbaude transportlīdzekļu vadītājam vai personai, kura vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju un personai, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem, vienlaicīgi
70.00
Ģimenes ārsta profilaktiskā apskate un slēdziens (bez izmeklējumiem)
20.00
Obligātās veselības pārbaudes atbilstoši 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 219, pēc darba devēja noteiktiem riska faktoriem
Arodveselības un arodslimību ārsta apskate un slēdziens
14.00
Arodveselības un arodslimību ārsta apskate un slēdziens (pēc atkārtotas pārbaudes)
12.00
Ķirurga vai traumatologa, ortopēda apskate
10.00
Oftalmologa apskate
10.00
Narkologa apskate
10.00
Psihiatra apskate
10.00
Ginekologa apskate*
10.00
Otolaringologa apskate
10.00
Dermatologa, venerologa apskate
10.00
Neirologa apskate
10.00
Internista apskate
10.00
Audiometrija
14.00
Ārējās elpošanas funkcija (ĀEF)
10.00
Aukstuma prove
2.00
Vibrācijas jūtīgums
2.00
Plaušu rentgens
18.00
EKG pieraksts un apraksts
16.00
Vestibulārā aparāta izmeklēšana
2.00
Pilna asins analīze
5.50
Klīniskā asins analīze
5.00
Analīzes cena saskaņā ar NMS laboratorijas cenrādi**
OVP dokumentu sagatavošana un apstrāde
5.00
Arodveselības un arodslimību ārsta apskate un slēdziens (ar izmeklējumiem un speciālistu slēdzieniem no citām ārstniecības iestādēm, atbilstoši 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 219)
20.00
Narkologa atzinums (darbam, bāriņtiesai,transportlīdzekļu vadīšanas, ieroču komisijai un citi) saņemšanai
25.00
Psihiatra atzinums (darbam, bāriņtiesai, transportlīdzekļu vadīšanas, ieroču komisijai unciti) saņemšanai
25.00
Ārsta-speciālista nosūtījuma uz VDEĀVK (vai citu komisiju, t.sk. atzinuma par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes vai atvieglojumiem pārbaudes kārtošanā veselības stāvokļa dēļ) sagatavošana***
50.00

*Nepieciešamības gadījumā papildus tiek izmantots 8.sadaļas pakalpojums (Ginekoloģija)
** Nepieciešamības gadījumā atbilstoši 10.03.2009. MK noteikumiem Nr. 219, materiāla noņemšana saskaņā ar 4.sadaļas pakalpojumiem
***Tiek izmantots ar konsultācijām