Rentgenoloģiskie izmeklējumi
Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā
11.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums divās projekcijās
16.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 3 - 4 projekcijās
22.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 5 un vairāk projekcijās
30.00
Radiologa slēdziens par citur veiktu rentgenogrāfijas izmeklējumu
10.00
Rtg attēla ierakstīšana diskā, ja tas iz izmeklējuma dublikāts, t.sk. nozaudēta diska gadījumā
5.00
Izmeklējuma atbildes dublikāta izsniegšana
5.00