Rentgenoloģiskie izmeklējumi
Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā
15.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums divās projekcijās
20.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 3 - 4 projekcijās
25.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 5 un vairāk projekcijās
33.00
Radiologa slēdziens par citur veiktu rentgenogrāfijas izmeklējumu
15.00