Rentgenoloģiskie izmeklējumi
Rentgenogrāfijas izmeklējums vienā projekcijā
17.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums divās projekcijās
23.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 3 - 4 projekcijās
28.00
Rentgenogrāfijas izmeklējums 5 un vairāk projekcijās
35.00
Radiologa slēdziens par citur veiktu rentgenogrāfijas izmeklējumu
18.00