Transporta izmaksas
Transporta pakalpojumi mājas vizīšu veikšanai Salaspils pilsētas robežās*
5.00
Transporta pakalpojumi mājas vizīšu veikšanai ārpus Salaspils pilsētas robežām attālumā līdz 20 km*
12.00
Transporta izmantošana par katru nobraukto kilometru abos virzienos no Salaspils veselības centra (km)**
0.65
Minimālā transporta izmantošanas summa
12.00
* Izmantojams tikai ar 2.sadaļas pakalpojumiem
** Minimālā transporta izmantošanas summa 12,00 eiro