Uztura speciālists
Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija (60 min)
30.00
Uztura speciālista atkārtota konsultācija (30 min)*
20.00