Uztura speciālists
Uztura speciālista pirmreizēja konsultācija (60 min)
35.00
Uztura speciālista atkārtota konsultācija (30 min)*
25.00