Jaunumi
ESF projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā”

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: