Iepirkumi

No 2019.gada 1.janvāra pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (Publisko iepirkumu likuma 1.panta 23.punkts).

Lūdzam sekot informācijai pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1370

 

Iepirkumu plāns 2021. gadam

Iepirkumi

 

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 9. decembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/8
Līguma priekšmets Būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī”
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48884

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 5.janvārim plkst. 11:00

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme2020. gada 16. decembrī plkst. 10:00, Ceru iela 1, Salaspils

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

10.12.2020. Iepirkums "Būvdarbi objektā "Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī""

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 23. novembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/7
Līguma priekšmets Datorizēta redzes lauka perimetra piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs”
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/48066

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 7.decembrim plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
Paziņojuma ievietošanas datums: 30.12.2020.

Informācija par izpildītāju: SIA “KJ SERVISS”,
reģ. Nr. 40003634216

Līgumcena EUR (bez PVN): 18 181.00

 

23.11.2020. Iepirkums -Datorizēta redzes lauka perimetra piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs"

SVC aicina piegādātājus uz informatīvo sapulci par plānotās iepirkuma procedūras “Būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī”” apspriešanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” (SVC) pirms iepirkuma sākšanas organizē apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Ziņas par plānoto iepirkumu:

1.     Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss;

2.     Plānotais iepirkuma procedūras izsludināšanas laiks – 2020.gada decembris;

3.     Plānotais laiks piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai iepirkuma procedūrā ne mazāk kā 30 dienas;

4.     Piedāvājumu iesniegšana paredzēta tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu;

5.     Plānotais piedāvājuma nodrošinājuma apmērs EUR 60’000,00 (2% no līgumcenas);

6.     Iepirkuma priekšmets ir dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru saskaņā ar būvprojektu;

7.     Objekts atrodas uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8011 004 1754;

8.     Iepirkuma priekšmets netiks sadalīts daļās;

9.     Nav paredzēta tiesība iesniegt piedāvājuma variantus;

10.  Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Salaspilī, Ceru ielā 1, Latvija;

11.  Plānotais iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 14 (četrpadsmit) mēneši (ieskaitot objekta nodošanu ekspluatācijā);

12.  Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir EUR 3’170’236,00 (bez PVN).

Objekta pārbūves būvprojekta izstrādes stadija – saņemts būvprojekta ekspertīzes pozitīvs atzinums.

Norādītās ziņas un dati var tikt precizēti un mainīti iepirkuma izsludināšanas brīdī, ja pasūtītājs konstatēs attiecīgu pamatojumu.

Pasūtītājs aicina piegādātājus iesniegt jautājumus par paredzamo iepirkumu līdz 2020. gada 20. novembrim plkst. 10:00, sūtot iesniegumu uz e-pastu: spmed@salaspilsvc.lv.  

Pasūtītājs paredz organizēt ieinteresēto piegādātāju apspriedi, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

13.11.2020. Par informatīvo sapulci par plānotās iepirkuma procedūras “Būvdarbi objektā “Dzīvojamās mājas pārbūve par sociālās aprūpes centru Ceru ielā 1, Salaspilī”” apspriešanu.

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 28. oktobris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/6
Līguma priekšmets Digitāla stacionārā rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs” vajadzībām
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46899

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 27.novembrim plkst. 12:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

28.10.2020. Iepirkums "Digitāla stacionārā rentgena iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs" vajadzībām".

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 21. oktobris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/5
Līguma priekšmets IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46739

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 4. novembrim plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
Paziņojuma ievietošanas datums: 03.12.2020.
Informācija par izpildītāju: SIA “STA Grupa”, reģ.Nr. 40003019103
Līgumcena EUR (bez PVN): 15628.75

 

21.10.2020. Iepirkums. " IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 11. septembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/4
Līguma priekšmets Iepirkums “Par ultrasonogrāfijas iekārtas nomu uz 1 gadu”
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43609

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 23.septembrim plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
Paziņojuma ievietošanas datums: 01.10.2020.

Informācija par izpildītāju: SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099

Līgumcena EUR (bez PVN): 11291,04

 

11.09.2020. Iepirkums "Par ultrasonogrāfijas iekārtas nomu uz 1 gadu"

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 19. augusts
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/3
Līguma priekšmets Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1″
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43762

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2020. gada 1.septembrim plkst. 10:00

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
Pārtraukts 16.10.2020.

 

19.08.2020. Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1"

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 18. augusts
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/2
Līguma priekšmets Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1″
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43731

Pārtraukts 18.08.2020.

 

18.08.2020. Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1"

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2020. gada 17. augusts
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2020/1
Līguma priekšmets Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1″
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/43607

Pārtraukts 18.08.2020.

 

17.08.2020. Iepirkums “IP videonovērošanas sistēmas uzstādīšana ēkā Salaspilī, Lauku ielā 8 un Lauku ielā 6/1"

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2019. gada 6. novembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2019/3
Līguma priekšmets Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana”
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29518

Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 27.novembrim plkst.
10.00.

 

6.11.2019 - Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana"

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2019. gada 9. septembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2019/2
Līguma priekšmets Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1 k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana “
Dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/26604
Piedāvājumu iesniegšanas kārtība norādīta Nolikumā.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2019. gada 7.oktobrim plkst. 10.00.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
Paziņojuma ievietošanas datums  2019. gada 01. novembris
Informācija par izpildītāju izbeigts bez rezultātiem
Līgumcena EUR (t.sk. PVN) izbeigts bez rezultātiem
9.09.2019 - Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1 k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana "

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2019. gada 12. aprīlis
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC 2019/1
Līguma priekšmets Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana
Paredzamā līgumcena EUR Līdz 42 000
Kontaktpersona Ira Paegle spmed@salaspilsvc.lv
Tālrunis 67800740
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums 2019. gada 7. maijs
Dokumentācija Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. aprīļa plkst. 10.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 SIA „Salaspils veselības centrs” Lauku ielā 8, Salaspilī, 1. kabinetā (3. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā adresē un norādītajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 26. aprīļa plkst. 10.00 katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00 SIA „Salaspils veselības centrs” Lauku ielā 8, Salaspilī, 1. kabinetā (3. stāvs), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam iepriekš norādītajā adresē un norādītajam termiņam, un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs.

Iepirkuma nolikums
2. pielikums
3. pielikums
3. A pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
8. pielikums

Jautājumi un atbildes
Jautājumi un atbildes_2
Jautājumi un atbildes_3

Iepirkuma komisijas lēmums
Līgums

 

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Paziņojuma ievietošanas datums 2019. gada 13. maijs
Informācija par izpildītāju SIA “KOMERCVEIKSMES”
Līgumcena EUR (t.sk. PVN) 38 600,00 Līgums ir pārtraukts
12.04.2019 - Iepirkums “Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1k-1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: