Jaunumi
Informatīvs uzaicinājums piedalīties iepirkuma procedūrā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils veselības centrs” aicina  piedalīties Sabiedrības rīkotājā iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā

“Būvprojekta izstrāde sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1, Salaspilī, un autoruzraudzības veikšana” (CPV kods – 71000000-8).

Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” un atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un nosacījumiem.

Iepirkuma dokumenti un informācija par iepirkuma procedūras norisi ir pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS), e-konkursu apakšsistēmā, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29518.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski (EIS), e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās Nolikumam pievienotās formas (veidnes).

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: