Izsoles

 

Publikācijas datums 2020. gada 16. decembris
Sludinājums
Izsoles priekšmets Pirmā rakstiska izsole “Par tiesībām nomāt telpas Salaspilī, Lauku ielā 8 (kadastra Nr. 8011 004 0510 001),1.stāva telpas Nr. 002-19 – 20 ar platību 12 m2, daļu no uzgaidāmās telpas Nr. 002-2 ar platību 13 m2.”
Nomas objekta adrese Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV- 2121
Kadastra Nr. 8011 004 0510 001
Izmantošanas veids
Laboratorijas analīžu (medicīnas laboratorijas izmeklējamā materiāla) pieņemšanas punkts
Izsoles nosacītā nomas maksa 55,50 EUR (piecdesmit pieci euro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa – par telpu Nr. 002-19-20 vienu kvadrātmetru mēnesī ir 3,00 EUR (trīs euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa un par daļas no uzgaidāmās telpas Nr. 002-2 vienu kvadrātmetru mēnesī ir 1,50 EUR (viens euro un 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Iznomāšanas termiņš 5 (pieci) gadi.
Izsoles veids Pirmā rakstiskā izsole
Iznomātājs SIA “Salaspils veselības centrs”
Termiņš un vieta pieteikumu iesniegšanai Līdz 2020. gada 28. decembra plkst. 12:00 katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 Lauku ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121, 1. kabinetā (3. stāvs)
Piedāvājumu atvēršana 2020. gada 28. decembra plkst. 12:30  Google Meet platformā, pretendentiem iepriekš nosūtot pievienošanās adresi uz to norādītajām e-pasta adresēm
Kontaktpersona Ira Paegle
Tālrunis; e-pasts +371 29432688; virsmasa@salaspilsvc.lv
Izsoles nolikums un nomas līguma projekts Rakstiskās izsoles nolikums

Nomas līguma projekts

Pieteikums (word)

Pieteikums (pdf)

Nomas objekta pirmreizējās rakstiskās izsoles starprezultāts
Starprezultāta paziņošanas datums 28.12.2020.
Augstākās nomas maksas piedāvātājs SIA “NMS Laboratorija”, reģ. Nr. 4000326835
Pretendenta piedāvātā nomas maksa 42,98 EUR/m2 mēnesī bez PVN
Nomas objekta pirmreizējās rakstiskās izsoles galarezultāts
Lēmuma paziņošanas datums 21.01.2021.
 Nomas līgumas noslēgts ar SIA “NMS Laboratorija”, reģ. Nr. 4000326835
16.12.2020. Pirmā rakstiskā izsole “Par tiesībām nomāt telpas Salaspilī, Lauku ielā 8 (kadastra Nr. 8011 004 0510 001),1.stāva telpas Nr. 002-19 – 20 ar platību 12 m2, daļu no uzgaidāmās telpas Nr. 002-2 ar platību 13 m2.”

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2018. gada 4. decembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. Sludinājums
Līguma priekšmets Atkārtota rakstiska izsole “Par SIA “Salaspils veselības centrs” piederošā autentiskā Keralas ājurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplekta izsoli”
Paredzamā līgumcena EUR
Kontaktpersona Tatjana Deņisova
Tālrunis 20011268
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums 2018. gada 13. decembris
Dokumentācija Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums

PAZIŅOJUMS! PAZIŅOJUMS!

SIA “Salaspils veselības centrs” informē, ka izsoles priekšmets ir atvests no Indijas un tas atrodas oriģinālajā iepakojumā, kas vienlaicīgi arī nodrošina drošu preces transportēšanu. Tādejādi nav iespējams apskatīt izsoles priekšmetu, nesabojājot tā iepakojumu, un izsoles pretendentiem nav iespējams realizēt izsoles noteikumu 1.6. punktā minētās tiesības.

Izsoles priekšmeta apskate tiks veikta vienojoties ar pretendentu, kurš būs nosolījis augstāko pirkuma cenu, un tiks atzīts par izsoles uzvarētāju.

SIA “Salaspils veselības centrs” apliecina un garantē, ka izsoles uzvarētājs, ievērojot to, ka līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai, tam nav bijusi iespēja aplūkot izsoles priekšmetu bez iepakojuma atvēršanas, varēs atsaukt savu iesniegto piedāvājumu izsolei.

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu​
Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – autentiskā Keralas ajurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplektu, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments” ,vienotais reģistrācijas numurs LV40103005735, juridiskā adrese Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015

4.12.2018 - Atkārtota rakstiska izsole “Par SIA “Salaspils veselības centrs” piederošā autentiskā Keralas ājurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplekta izsoli”
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: