Jaunumi
Medicīniskā palīdzība Ukrainas bēgļu bērniem!

“Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums”, kas stājies spēkā 24.02.2022 paredz, ka pacientiem, kas ieradušies no Ukrainas Latvijā, tiek apmaksāti visi tie paši pakalpojumi un medikamenti, kas Latvijas iedzīvotājiem. Lai bērns no Ukrainas saņemtu aprūpi Bērnu slimnīcā:

Nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase un/vai vīza, pastāvīgas uzturēšanās atļauja: Ukrainas pilsoņu nepilngadīgo bērnu datiem jābūt ierakstītiem mātes vai tēva pasē, vai pasē jābūt ielīmētai PMLP izsniegtai vīzai ar atzīmi “UKR-HUMANITARIAN REASONS”;
Nav jāuzrāda Covid-19 sertifikāts.

Tomēr dokumentu neesamība nebūs iemesls, lai atteiktu sniegt palīdzību, kamēr viss tiek nokārtots.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: