Jaunumi
Mīļi sveicieni visām sievietēm!
apsveikums sieviešu dienā

Mīļās sievietes!

Sirsnīgi sveicieni šajā skaistajā dienā !

Novēlam caur visām rūpēm, raizēm un steigas, ieraudzīt to īpašo, skaisto un patieso, kas ir katrā no Jums.

„Sieviete vienmēr smeļ jaunus dzīvības spēkus no mīlestības, kā bite medu no ziediem.” (A. Franss.)

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: