Jaunumi
NMS laboratorija -jaunās telpās 1.stāvā, 49.kab.

 

 

 

Cienījamie apmeklētāji!

No 11.01.2021. NMS Laboratorija no telpām, kas bija 2.stāvā ir pārcēlusies uz 1.stāvu 49.kab. 

Jūsu ērtībām un lai regulētu apmeklētāju plūsma ir ierīkota rindu regulēšanas sistēma NMS laboratorijas apmeklētājiem.

Pirms dodieties uz NMS laboratoriju, lūdzam paņemt kārtas numuru pie Reģistratūras, turpat kur Reģistratūras numuriņus.

 

 

 

Numuriņu kiosks atrodas tieši pie Reģistratūras, ienākot pa centrālajām durvīm. Izvēlieties atbilstošo taustiņu. Paņemiet numuriņu.

 

 

 

Dodieties uz NMS laboratorijas kabinetu, pienākot Jūsu rindai, virs NMS laboratorijas durvīm  iedegsies Jūsu kārtas numurs, kas norādīts biļetē.

 

 

 

 

 

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: