Aprūpe mājās

Kopš 2017.gada SIA “Salaspils veselības centrs” sniedz pakalpojumu „Sociālā aprūpe mājās” Salaspils novada iedzīvotājiem.

Šis pakalpojums nepieciešams cilvēkiem dažādu iemeslu dēļ, bet visam pamatā ir dažāda līmeņa grūtības personīgajā aprūpē un savu pamatvajadzību apmierināšanā. Bieži klientu grūtības ir ilgstošas, bet citi tikai īslaicīgi nespēj sevi aprūpēt dažādu ierobežojumu dēļ, tāpēc kvalitatīvs sociālās aprūpes mājās pakalpojums visiem mūsu klientiem ir liels atbalsts ikdienas dzīvē.

Pakalpojuma mērķis – nodrošināt sociālās aprūpes mājās pakalpojumu Salaspils novada iedzīvotājiem, kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pakalpojuma uzdevums – veicot sociālās aprūpes mājās pakalpojumu, nodrošināt klientiem pamatvajadzību apmierināšanu, sniegt palīdzību un atbalstu viņu ikdienā, veicināt klienta sociālo neatkarību, paaugstināt viņa dzīves kvalitāti dzīvojot ierastajā vidē (mājās).

Pakalpojuma iespējas:

  • palīdzība personiskās higiēnas nodrošināšanā – mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana, u. c.;
  • palīdzība apģērbties un noģērbties, iekļūšana un izkļūšana no gultas;
  • gultas veļas nomaiņa, veļas mazgāšana;
  • medikamentu lietošanas uzraudzība, ievērojot ārsta norādījumus;
  • palīdzība mājvietas uzkopšanā – trauku mazgāšana, sadzīves atkritumu iznešana, grīdas mazgāšana, u. c. ;
  • pārtikas produktu, medikamentu un citu sīku preču iegāde un piegāde;
  • ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot;
  • ārsta izsaukšana, pavadīšana uz ārstniecības un citām iestādēm, palīdzība sadarbībā ar dažādām iestādēm, piemēram, rēķinu nomaksu pastā vai bankā.

Pakalpojums tiek sniegts:

  • pamatojoties uz Salaspils novada Sociālā dienesta lēmumu un saskaņā ar nosūtījumu;
  • pamatojoties uz privāto Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma līgumu, kuru var noslēgt pats klients vai klienta apgādnieks.

Aprūpes mājās pakalpojumu nodaļas vadītāja Jana Naumova, tālr.nr. 20014657.

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: