Izsoles

Informatīvais paziņojums par plānoto iepirkumu

Publikācijas datums 2018. gada 4. decembris
Pasūtījuma identifikācijas Nr. Sludinājums
Līguma priekšmets Atkārtota rakstiska izsole “Par SIA “Salaspils veselības centrs” piederošā autentiskā Keralas ājurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplekta izsoli”
Paredzamā līgumcena EUR
Kontaktpersona Tatjana Deņisova
Tālrunis 20011268
Plānotais lēmuma pieņemšanas datums 2018. gada 13. decembris
Dokumentācija Sludinājums

Izsoles noteikumi

Pieteikums

PAZIŅOJUMS! PAZIŅOJUMS!

SIA “Salaspils veselības centrs” informē, ka izsoles priekšmets ir atvests no Indijas un tas atrodas oriģinālajā iepakojumā, kas vienlaicīgi arī nodrošina drošu preces transportēšanu. Tādejādi nav iespējams apskatīt izsoles priekšmetu, nesabojājot tā iepakojumu, un izsoles pretendentiem nav iespējams realizēt izsoles noteikumu 1.6. punktā minētās tiesības.

Izsoles priekšmeta apskate tiks veikta vienojoties ar pretendentu, kurš būs nosolījis augstāko pirkuma cenu, un tiks atzīts par izsoles uzvarētāju.

SIA “Salaspils veselības centrs” apliecina un garantē, ka izsoles uzvarētājs, ievērojot to, ka līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai, tam nav bijusi iespēja aplūkot izsoles priekšmetu bez iepakojuma atvēršanas, varēs atsaukt savu iesniegto piedāvājumu izsolei.

Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu​
Saskaņā ar izsoles rezultātiem, tiesības slēgt pirkuma līgumu par kustamo mantu – autentiskā Keralas ajurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplektu, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BBH Investments” ,vienotais reģistrācijas numurs LV40103005735, juridiskā adrese Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015

4.12.2018 - Atkārtota rakstiska izsole “Par SIA “Salaspils veselības centrs” piederošā autentiskā Keralas ājurvēdas masāžas terapiju aprīkojuma komplekta izsoli”
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: