Vēsture

Līdz 1970.gada vidum Salaspils ambulance darbojās vecajā “ķestermājā” un to vadīja Artūrs Ligers. No 1971.gada 16.augusta Salaspils ambulances galvenais ārsts bija ķirurgs Osvalds Gasjuns.

Salaspils Veselības Centra ēka
1975. gada 10. novembrī Salaspils ambulanci pārdēvēja par Salaspils lauku poliklīniku.

 

1976. gada 1. februārī poliklīnikas mediķi galvenā ārsta Osvalda Gasjuna vadībā pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Lauku ielā 8. Poliklīnika šajā laikā bija Veselības Aizsardzības Ministrijas Rīgas rajona Padomes pakļautībā.

 

Salaspils Veselības Centra ēka Salaspils Veselības Centra izraksts
1992. gada 23.septembrī Salaspils lauku poliklīniku pārņēma Salaspils pilsētas dome, un no tā laika galvenais ārsts bija Mārtiņš Rempe.

1994. gada 29.augustā mainījās iestādes statuss – tā pārtapa par Salaspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Salaspils poliklīnika”, kuru līdz juridiskā statusa maiņai 2002. gadā vadīja galvenie ārsti Ernests Jāvalds (no 25.08.1994.), Andris Vāvere (no 09.11.1995.), bet no 19.03.1996. gada – Gundega Āva. 2002.gadā uz Salaspili atnāca strādāt ķirurģe Vita Upmane un no 2002.gada 1.augusta sākusi vadīt iestādi.

2002. gada 14. augustā ar Salaspils pilsētas domes lēmumu tiek nodibināta SIA “Salaspils poliklīnika”, par kuras rīkotājdirektori iecelta Vita Upmane. Poliklīnikai iegūstot jaunu juridisko statusu tiek piesaistīti medicīnas speciālisti, kas līdz šim Salaspils pilsētā (ar lauku teritoriju ~22 tūkstoši iedzīvotāju), nav bijuši pieejami.

2005.gada 19.maijā ir mainīts poliklīnikas nosaukums no SIA “Salaspils poliklīnika” uz SIA “Salaspils veselības centrs”.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: