Par SVC
Par mums

SIA “Salaspils veselības centrs” ir ambulatorās aprūpes iestāde un piedāvā plašu ambulatoro pakalpojumu klāstu. SVC ir iespējams saņemt ārstu-speciālistu konsultācijas, veikt diagnostiskus izmeklējumus, dienas stacionārā ir iespēja saņemt injekcijas, intravenozās infūzijas, rehabilitācijas nodaļā – rehabilitācijas un fizikālās terapijas pakalpojumus. Pakalpojumi tiek sniegti gan bērniem, gan pieaugušajiem. Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu, tiek sniegti arī maksas pakalpojumi. Sabiedrībai ir filiāle – Saulkalnes veselības punkts, kurā pakalpojumus nodrošina sertificēts ārsta palīgs.

Sabiedrības telpās mitinās 9 ģimenes ārstu prakses, zobārstniecības prakse, laboratorijas analīžu noņemšanas punkts un aptieka.

SVC ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, ārstniecības iestādes kods: 8012-00001, atbilst visām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm. Iestādē ir nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

SVC misija ir Salaspils novada iedzīvotāju veselības aizsardzība un uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus medicīniskos pakalpojumus, tos pastāvīgi uzlabojot un papildinot.

SIA “Salaspils veselības centrs” ir Salaspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Salaspils novada dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Salaspils novada domes priekšsēdētājs. Sabiedrību vada valdes loceklis.

No 2018.gada 3. decembra par SIA “Salaspils veselības centrs” valdes locekli ievēlēta Jeļena Pettinena.

Vēsture

Līdz 1970.gada vidum Salaspils ambulance darbojās vecajā “ķestermājā” un to vadīja Artūrs Ligers. No 1971.gada 16.augusta Salaspils ambulances galvenais ārsts bija ķirurgs Osvalds Gasjuns.

Salaspils Veselības Centra ēka
1975. gada 10. novembrī Salaspils ambulanci pārdēvēja par Salaspils lauku poliklīniku.

1976. gada 1. februārī poliklīnikas mediķi galvenā ārsta Osvalda Gasjuna vadībā pārcēlās uz jaunuzcelto ēku Lauku ielā 8. Poliklīnika šajā laikā bija Veselības Aizsardzības Ministrijas Rīgas rajona Padomes pakļautībā.

Salaspils Veselības Centra ēka Salaspils Veselības Centra izraksts
1992. gada 23.septembrī Salaspils lauku poliklīniku pārņēma Salaspils pilsētas dome, un no tā laika galvenais ārsts bija Mārtiņš Rempe.

1994. gada 29.augustā mainījās iestādes statuss – tā pārtapa par Salaspils pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu “Salaspils poliklīnika”, kuru līdz juridiskā statusa maiņai 2002. gadā vadīja galvenie ārsti Ernests Jāvalds (no 25.08.1994.), Andris Vāvere (no 09.11.1995.), bet no 19.03.1996. gada – Gundega Āva. 2002.gadā uz Salaspili atnāca strādāt ķirurģe Vita Upmane un no 2002.gada 1.augusta sākusi vadīt iestādi.

2002. gada 14. augustā ar Salaspils pilsētas domes lēmumu tiek nodibināta SIA “Salaspils poliklīnika”, par kuras rīkotājdirektori iecelta Vita Upmane. Poliklīnikai iegūstot jaunu juridisko statusu tiek piesaistīti medicīnas speciālisti, kas līdz šim Salaspils pilsētā (ar lauku teritoriju ~22 tūkstoši iedzīvotāju), nav bijuši pieejami.

2005.gada 19.maijā ir mainīts poliklīnikas nosaukums no SIA “Salaspils poliklīnika” uz SIA “Salaspils veselības centrs”.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: