Jaunumi
Piesardzības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība!

SIA “Salaspils veselības centrs”

piesardzības pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai

un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.48. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana”, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību SIA “Salaspils veselības centrs” (turpmāk – SVC) jāievēro šādi piesardzības pasākumi un šāda veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība:

 

1.     Atrasties SVC telpās un saņemt veselības aprūpes pakalpojumus klātienē nav tiesību personām, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija atbilstoši aktuālām epidemioloģiskās drošības pasākumus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī personām ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm un pamatotām aizdomām par saslimšanu ar Covid 19.

2.     Personai, atrodoties SVC telpās, obligāti jāievēro šādi piesardzības pasākumi:

2.1.  ierodoties SVC telpās, jādezinficē rokas ar spirtu saturošu roku dezinfekcijas šķidrumu, kas atrodas pie ieejas durvīm;

2.2.  jālieto sejas maska  – mutes un deguna aizsegs. Pieļaujama gan medicīniskās maskas, gan higiēniskās aizsargmaskas (vairākas reizes lietojamas no auduma darinātas maskas) lietošana. Ja personai nav līdzi savas maskas, to var iegādāties SVC telpās esošajā aptiekā.

2.3.  mutes un deguna aizsegs jālieto pareizisejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).

2.4.   mutes un deguna aizsegu var nelietot:

2.4.1.     bērni, kas nav sasnieguši 7 (septiņu) gadu vecumu;

2.4.2.     personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ

personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;

2.4.3.     ja pakalpojuma sniegšanas laikā pacienta mutes un deguna aizsegs traucē pakalpojuma saņemšanai.

2.5.  jāievēro divu metru distance līdz citām personām;

2.6.  jāveic regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija, ievērojot pareizas roku higiēnas nosacījumus;

3.     Personai:

3.1.  pirms došanās uz SVC iepriekš jāsazinās telefoniski ar SVC reģistratūru vai savu ģimenes ārsta praksi, ja ģimenes ārsts atrodas SVC telpās, vai SIA “Stomatologs” reģistratūru un jāvienojas par vizītes laiku;

3.2.  jāierodas pakalpojuma saņemšanai precīzi noteiktajā pieņemšanas laikā;

3.3.  ja pakalpojums paredzēts nepilngadīgai personai vai pavadoņa klātbūtne ir pamatota ar personas veselības stāvokli, pacientu uz pakalpojuma saņemšanu var pavadīt viena pieaugusi (pilngadīga) persona.

 

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: