Jaunumi
Nepieciešama psiholoģiskā izpēte vai konsultācija?

 

No 03.06.2020. Salaspils veselības centrā ir iespēja saņemt psihologa konsultāciju, jo pieņemšanu sāk Mag.psych. Jevgēnija Sergejeva.

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologs sniedz psiholoģiskos pakalpojumus, veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību. Psihologs apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus.

Kā palīdz psihologs?

Strādājot ar klientiem psihologs:

 • uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatupunkta, nenosodot;
 • gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 • cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • izmantojot testēšanas metodes, palīdz noskaidrot rakstura īpatnības;
 • palīdz tikt galā ar garīgās un emocionālās pārslodzes sekām;
 • sniedz emocionālu atbalstu un palīdz atgūt emocionālo līdzsvaru;
 • palīdz klientam atrast sevī resursus, iegūt vai atgūt pārliecību par savām spējām;
 • ieteiks, kā atrast kopēju valodu ar citiem cilvēkiem, piemēram, radiniekiem, kolēģiem;
 • konsultē klienta valodā;
 • sniedz nepieciešamo informāciju.

Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara:

 • Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles .
 • Nedod vienīgo pareizo padomu.
 • Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā.

Mag.psych.Jevgēnija Sergejeva

Sertificēta izglītības un skolu psiholoģijas jomā

Klīniskā un veselības psiholoģijas joma (pārraudzībā)

Kognitīvi-biheiviorālā terapeite apmācībā

Darbības jomas: 

1.Psiholoģiskās izpētes bērniem un pieaugušajiem (DEĀK, PMK, neirologam, psihiatram u. c gadījumos).

Psiholoģiskā izpēte (psihodiagnostikas): mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju:

 • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu;
 • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības);
 • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem;
 • veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Psiholoģiskā izpēte bērniem sniedz iespēju:

 • novērtēt bērna gatavību skolai;
 • uzzināt par bērna kognitīviem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības), rast palīdzības veidus, mācību vielas sekmīgākai apguvei;
 • novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību;
 • izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus;
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus;
 • noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

Bērnu psiholoģiskajā izpētē izmantoju Latvijā adaptētās un standartizētās metodes: kognitīvo spēju izpētē Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), emocionālās un uzvedības sfēras izpētē – Ahenbaha aptauju, ABAS – II, mācību sasniegumi un mācīšanās grūtības tiek pētītas, izmantojot LMST – II.

Vecāku/aprūpētāju un bērnu attiecību izpēte

Vecāku/aprūpētāju un bērnu attiecību izzināšanai izmantoju Maršaka interakcijas metodi jeb MIM. Ar tās palīdzību ir iespējams novērot attiecības starp diviem cilvēkiem. Metode ir piemērota visa vecuma bērniem.

Metodi izmanto arī aizbildniecības jautājumu, adoptētāju/audžu ģimeņu gadījumā un situācijās, kad attiecību izvērtējums nepieciešams, piemēram, tiesai vai bāriņtiesai.

2. Psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, pielietojot pasaku terapijas metodes, kognitīvi-biheiviorālo terapiju.

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija (KBT) ir strukturēta īstermiņa terapija, kas virzīta uz konkrētu terapijas mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu. Tā efektivitāte ir apstiprināta darbā ar dažadām fobijām, trauksmes traucējumiem (panikas lēkmes, ģeneralizētā trauksme , agorafobija, sociālās trauksme un specifiskās bailes), obsesīvi – kompulsīvo  traucējumu , depresiju, posttraumatiskā stresa traucējumu, ēšanas traucējumiem, uzmācībām, miega traucējumiem, seksuālo disfunkciju gadījumos, veģetatīvo distoniju un citiem traucējumiem.

KBT terapijas laikā terapeits palīdz trenēt konkrētas prasmes, izvirzīt un sasniegt mērķus, apgūt un praktizēt jaunus reakcijas veidus, ne vien konsultācijas laikā, bet arī ārpus tās. Tādā veidā ātrāk tiek atrisinātas reālās grūtības, kas traucē ikdienas dzīvē.

3. Sadarbība ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, tiesībsargājošām institūcijām atzinumu sagatavošanā un konsultāciju sniegšanā.

4.Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem un pieaugušajiem.

5.Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām – individuāli un grupā.

Psihologa pirmreizēja konsultācija (60 min)- 30,00 Eur
Atkārtota konsultācija – 22,00 Eur

Sīkāk Šeit

Pierakstīties uz konsultācijām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: darba dienās 8.00 – 16.00  vai pa tālruni 27044808. Konsultācijas notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 

 

 

 

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: