Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbu

Nr.p.k. Informācijas joma Publicēšanas biežums Publicētā informācija
1. Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā
2. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2022.gadā

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2021.gadā
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020.gadā
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019.gadā
Iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018.gadā

3. Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 1x gadā Valsts/pašvaldības budžeta finansējuma izlietojums 2018.g.
4. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
5. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA “Salaspils veselības centrs” neveic ziedošanu (dāvināšanu)
6. Neauditēts ceturkšņa  pārskats 1x ceturksnī Neauditēts pārskats par 2024. gada 3 mēnešiem

Neauditēts pārskats par 2023. gada 3 mēnešiem

Neauditēts pārskats par 2022. gada 3 mēnešiem

Neauditēts ceturkšņa pārskats 2021. gads

7. Neauditēts pusgada  pārskats 1x gadā Neauditēts pārskats par 2023. gada 6 mēnešiem

Neauditēts pusgada pārskats par 2022. gadu

Neauditēts pusgada pārskats par 2021.gadu

8. Neauditēts 9 mēnešu pārskats 1x gadā Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2023.gads

Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2022. gads

Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2021.gads

Neauditēts deviņu mēnešu pārskats 2020.gads

9. Neauditēts gada pārskats 1x gadā Neauditēts gada pārskats par 2022. gadu

Neauditēts gada pārskats par 2021. gadu

Neauditēts gada pārskats par 2020. gadu

10. Auditēts gada pārskats 1x gadā Auditēts 2023.gada pārskats

Auditēts 2022.gada pārskats

Auditēts 2021.gada pārskats

Auditēts 2020.gada pārskats

Auditēts 2019.gada pārskats

Auditēts 2018. gada pārskats

 

11. Auditēts pusgada pārskats Auditēts 2020.pusgada pārskats (01.01.20-30.06.20).
12. Īpašuma struktūra (t.sk., līdzdalība citās sabiedrībās) Pastāvīgi SIA “Salaspils veselības centrs” ir 100% apmērā Salaspils pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.
SIA “Salaspils veselības centrs” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
13. Saņemtie un veiktie ziedojumi (dāvinājumi) Pastāvīgi Saņemto un veikto ziedojumu nav
14. Dalībnieku sapulces Pastāvīgi Dalībnieku sapulču reģistrs 2023.gadā

Dalībnieku sapulču reģistrs 2022.gadā

Dalībnieku sapulču reģistrs 2021.gadā

Dalībnieku sapulces reģistrs 2020.gads

 

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: