Rehabilitācijas nodaļa

Rehabilitācija ir komplekss pasākumu kopums, kas tiek veikts, lai uzlabotu pacienta veselību un pasargātu no akūtu veselības problēmu kļūšanu par hroniskām saslimšanām un darbspēju zuduma. Ir iespēja saņemt rehabilitācijas pakalpojumus par valsts līdzekļiem atbilstoši piešķirtajām kvotām un arī kā maksas pakalpojumu. Piedāvājam plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu sākot ar ergoterapeitu, smilšu terapiju, masāžu, ārstniecisko vingrošanu līdz teipošanai, krioterapijai un sāls istabai.

Pakalpojumi rehabilitācijas nodaļā:

Rehabilitologs jeb fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts veic profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu un vadīšanu visu vecuma grupu cilvēkiem , kuriem ir izmaiņas, ko radījušas slimības (piem. insults un traumas)

Sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta praksē tiek izmantotas šādas metodes:

 • masāža ar osteopātijas metodi;
 • ārstnieciskā vingrošana;
 • ārstnieciskās masāžas apmācību;
 • manipulācijas, kas ļauj atbrīvoties no sāpēm muskuļos, saitēs, locītavās un kaulos;
 • gaitas un stājas optimizāciju;
 • terapijas procesu, kas normalizē iekšējo orgānu darbību.

Informāciju par pierakstu var saņemt rehabilitācijas reģistratūrā pa tālr. 27044808

Jolanta Sinka – Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Ergoterapeits iemāca pareizi darboties un pielāgot palīglīdzekļus dažādu kustību traucējumu gadījumos pēc traumām, insultiem un tml.

Pie ergoterapeita var vērsties klienti pēc pārciesta insulta, ar kustību traucējumiem, galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem un psihiskām saslimšanām.

Ergoterapeits konsultē par tehnisko palīglīdzekļu izvēli, saņemšanas iespējām un pielāgošanu, mājas vides pielāgošanu.

Ergoterapeita padoms ļoti noder, ja jāaprūpē guļošs pacients, piemēram, pēc insulta. Ergoterapeits apmāca, kā pareizi pozicionēt un aprūpēt klientu, lai nenodarītu pāri ne sev, ne arī guļošajam.

Pierakstīts uz konsultācijām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: darba dienās 8.00 – 16.00  pa tālruni  27044808.
Nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta

Ergoterapeite Kornelija Meļņika

ergoterapeits

Ergoterapeits

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologs sniedz psiholoģiskos pakalpojumus, veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību. Psihologs apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus.

Kā palīdz psihologs?

Strādājot ar klientiem psihologs:

 • uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatupunkta, nenosodot;
 • gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 • cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • izmantojot testēšanas metodes, palīdz noskaidrot rakstura īpatnības;
 • palīdz tikt galā ar garīgās un emocionālās pārslodzes sekām;
 • sniedz emocionālu atbalstu un palīdz atgūt emocionālo līdzsvaru;
 • palīdz klientam atrast sevī resursus, iegūt vai atgūt pārliecību par savām spējām;
 • ieteiks, kā atrast kopēju valodu ar citiem cilvēkiem, piemēram, radiniekiem, kolēģiem;
 • konsultē klienta valodā;
 • sniedz nepieciešamo informāciju.
  Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara:

 • Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles.
 • Nedod vienīgo pareizo padomu.
 • Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā.

Pixabay.com

Mag.psych.Inga Bērziņa

Sertificēta klīniskā un veselības psiholoģijas joma.

Konsultatīvā psiholoģija.

Mag.psych.Jevgēnija Sergejeva

Sertificēta izglītības un skolu psiholoģijas jomā.

Klīniskā un veselības psiholoģijas joma (pārraudzībā).

Kognitīvi-biheiviorālā terapeite apmācībā.

Darbības jomas: 

1.Psiholoģiskās izpētes bērniem un pieaugušajiem (DEĀK, PMK, neirologam, psihiatram u. c gadījumos).

Psiholoģiskā izpēte (psihodiagnostikas): mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju:

 • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu;
 • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības);
 • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem;
 • veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Psiholoģiskā izpēte bērniem sniedz iespēju:

 • novērtēt bērna gatavību skolai;
 • uzzināt par bērna kognitīviem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības), rast palīdzības veidus, mācību vielas sekmīgākai apguvei;
 • novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību;
 • izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus;
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus;
 • noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

Bērnu psiholoģiskajā izpētē izmantoju Latvijā adaptētās un standartizētās metodes: kognitīvo spēju izpētē Vekslera intelekta testu bērniem (WISC-IV), emocionālās un uzvedības sfēras izpētē – Ahenbaha aptauju, ABAS – II, mācību sasniegumi un mācīšanās grūtības tiek pētītas, izmantojot LMST – II.

Vecāku/aprūpētāju un bērnu attiecību izpēte.

Vecāku/aprūpētāju un bērnu attiecību izzināšanai izmantoju Maršaka interakcijas metodi jeb MIM. Ar tās palīdzību ir iespējams novērot attiecības starp diviem cilvēkiem. Metode ir piemērota visa vecuma bērniem.

Metodi izmanto arī aizbildniecības jautājumu, adoptētāju/audžu ģimeņu gadījumā un situācijās, kad attiecību izvērtējums nepieciešams, piemēram, tiesai vai bāriņtiesai.

2. Psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, pielietojot pasaku terapijas metodes, kognitīvi-biheiviorālo terapiju.

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija piemērota šādos gadījumos:

 • Ja cilvēks izjūt trauksmi, bailes, ir panikas lēkmes, diagnosticēta veģetatīvā distonija.
 • Sociālā trauksme, agorafobija.
 • Dažādas fobijas;
 • Depresija, nomākts garastāvoklis;
 • Ēšanas traucējumi (anoreksija, bulīmija);
 • Obsesīvi kompulsīvie traucējumi – uzmācīgas domas kopā ar rituālām darbībām;
 • Pārlieku liels kautrīgums, zems pašvērtējums, nedrošība;
 • Atkarības problēmas.

3. Sadarbība ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, tiesībsargājošām institūcijām atzinumu sagatavošanā un konsultāciju sniegšanā.

4. Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā vardarbībā cietušiem bērniem un pieaugušajiem.

5. Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām – individuāli un grupā.

Pierakstīties uz konsultācijām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: darba dienās 8.00 – 16.00 vai pa tālruni 27044808

 

Psihologs

Smilšu spēļu terapijas metode
Gandrīz katram cilvēkam dzīvē ir brīži, kad ir sarežģīti rast risinājumu.
Psihologs ir viens no tiem speciālistiem, kas uzklausa, palīdz izprast notiekošo un apzināties resursus, lai risinātu situāciju.
Smilšu spēles terapija
Izmantojot smilšu spēles terapijas metodi, klientam ir iespējams izveidot savu pasauli, izmantojot smiltis, ūdeni un mazas figūriņas. Psihologs klientam piedāvā drošu vidi, kurā nevar kļūdīties. Var teikt, ka terapijas saruna notiek simbolu valodā, šis process ir dziedinošs, tas ļauj izjust savu spēku un rast resursus. Nav divu vienādu smilšu bilžu, tāpat kā nav divu vienādu cilvēku. Tāpēc arī katram cilvēkam, viņa problēmai ir vajadzīga individuāla pieeja. Smilšu spēles metode piemērota gan bērniem, gan pusaudžiem, gan pieaugušiem jebkurā vecumā.

Terapeita kabinetā ir plaukti, kuros ir sakārtotas dažādas figūras – simboli, un divas kastes ar smiltīm (vienā no tām drīkst liet ūdeni). Izmantojot figūriņas, smiltis un ūdeni, bērns vai pieaugušais var izteikt to, ko nevar pastāstīt ar vārdiem, izspēlēt savu pieredzi, atbrīvoties no spriedzes, dusmām, bailēm, no tā, kas viņu pārņem vai moka.

Bērniem, atšķirībā no pieaugušajiem, nav nepieciešams saprast, kas notiek viņu zemapziņā, kādas un kāpēc tieši tādas smilšu bildes veidojas. Dziedinošs ir pats smilšu bilžu veidošanas process.

Pieaugušie ar konsultanta palīdzību mācās saskatīt un saprast, kas notiek smilšu kastē un kā tur attēlotais saistās ar reālo dzīvi. Tā ir izeja no zemapziņas un apziņu. Tā ir vienreizējā iespēja paskatīties uz sevi no malas un ar terapeita palīdzību atklāt kaut ko jaunu par sevi.
Psihodinamiskā terapija
Psihodinamiskajā terapijā psihologs palīdz cilvēkiem atpazīt emocijas, domas, agrīno dzīves pieredzi, pārliecības, aplūkot esošās problēmas un izvērtēt paraugus, kurus cilvēki attīstījuši pagātnē. Apzināta ierasto paraugu maiņa izmaina cilvēka dzīvi un ļauj risināt problēmas.
Pasaku terapija
Sena ir pasaku terapija. To dzīvē pielietojam neapzināti, lasām bērniem pasakas, skatāmies filmas un izrādes. Tādā veidā tiek nodota informācija par dzīvi, par cilvēku savstarpējām attiecībām, par iespējamiem situāciju risinājumiem. Bērnībā lasītais un it sevišķi mīļāko pasaku sižeti atspoguļojas pieaugušo cilvēku dzīvēs. Tādēļ pasaku terapiju pielieto ne tikai bērnu konsultēšanā, bet arī strādājot ar pieaugušajiem.

Ja smilšu spēļu terapiju vēlaties savam bērnam, tad pirmo reizi uz konsultāciju ierodas vecāki bez bērna. Kopā ar psihologu tiek izrunāta problēma, kā arī iespējamie risinājumi, ko vecāki no terapijas vēlas sagaidīt, kādas pārmaiņas vēlas redzēt savā bērnā. Otrajā nodarbībā jau vecāki ved savu atvasi. Lai nodarbības būtu veiksmīgas, jāņem vērā šādi nosacījumi: jāievēro nodarbību regularitāte (ideālā gadījumā reizi nedēļā, taču ne retāk kā reizi divās nedēļās); vecākiem jāsadarbojas ar terapeitu un regulāri (aptuveni ik pēc piecām spēļu terapijas sesijām) jātiekas, lai pārrunātu terapijas norisi; jānodrošina bērnam terapijas noslēguma – atvadīšanās sesijas apmeklējums arī gadījumos, ja ģimene izlēmusi terapiju pārtraukt ātrāk, nekā paredzēts iepriekš.

Lai terapijai būtu efekts nepieciešamas vismaz 10 nodarbības.
Zigrīda Lukša – psiholoģe, sertificēta smilšu spēles metodes praktizētāja. Psiholoģe piedāvā konsultācijas pieaugušiem, pusaudžiem un bērniem.
Psiholoģei ir maģistra grāds psiholoģijā. Apguvusi psihodinamisko konsultēšanu, pasaku terapiju un ir sertificēta smilšu spēles terapiju metodes lietotāja.
Pierakstīties uz konsultācijām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: darba dienās 8.00 – 16.00  vai pa tālruni 27044808. Nodarbības notiek pēc iepriekšēja pieraksta

Smilšu spēļu terapijas metode

Sand therapy. The child is built in a sandbox world

Smilšu spēļu terapija

Fizioterapeits sniedz konsultācijas, par dažādu saslimšanu ārstēšanu ar fizikālās terapijas metodēm.

Pakalpojumu klāsts:

 • zīdaiņiem – masāža un vingrošana ar Bobata terapijas elementiem
 • pusaudžiem – stājas un gaitas novērtēšana un korekcija
 • jaunajiem vecākiem- Handling apmācība – vecāku izglītošana tādas mazuļa ikdienas veidošanā, kas sekmētu kustību apgūšanu dabīgā veidā
 • grūtniecēm – vingrošana ar mērķi sagatavot dzemdībām: pareiza elpošana, svarīgākie vingrojumi, relaksācijas tehnikas
 • jaunajām māmiņām – pēcdzemdību muskuļu (ķermeņa) tonusa atjaunošana
 • gan pieaugušajiem, gan bērniem – ar muguras stāvokli sasitīto problēmu samazināšanai vai novēršanai  – individuāls vingrojumu komplekss
 • Šrotas terapija skoliozes pacientiem
 • rehabilitācija pēc traumām un operācijām
 • rehabilitācija pie dažādām elpošanas ceļu saslimšanām (piemēram, astmas, bronhīta)
 • zīdaiņu ( 6-12 mēneši) peldēšanas nodarbības baseinā
 • krioterapija
 • teipošana
 • masāža

Informāciju par pierakstu var saņemt rehabilitācijas reģistratūrā pa tālr. 27044808

 

Fizioterapeits

Šrotas metode ir fizioterapija, kas ir  specifiska skoliozes ārstēšanai . Tā ir trīsdimensionāla fizioterapeitiska pieeja ar mērķi pagarināt mugurkaulu un koriģēt izliekumus.  Terapeits apmāca pacientu veikt vingrinājumus, stiprinot, centralizējot un derotējot mugurkaulu. Pēc vingrinājumu apguves pie fizioterapeita pacients turpina mājās vingrot patstāvīgi, integrējot Šrotas metodes principus savā ikdienā.

Ārstējot skoliozi pēc Šrotas metodes, pacients:

 • mācās kā samazināt mugurkaula deformācijas;
 • trenējas, lai stiprinātu posturālo (stājas) muskulatūru, kas nosaka šīs korekcijas noturību;
 • mācās korektīvu elpošanu, lai izplestu tilpumu zaudējošos  ķermeņa areālus un atjaunotu ribu kustību šinīs vietās;
 • mācās, kādas pozas var pastiprināt skoliozi un kādas pozas var šos izliekumus samazināt;
 • mācās vingrojumus,  kas novērš asimetrisku mugurkaula noslogojumu.

Šrotas metodes vingrinājumi ir iesakāmi visa vecuma pacientiem ar idipātisko skoliozi, tajā skaitā pēc operācijām.

www.skolioze.lv

Šrotas metode

Krioterapija (krio neiro stimulācija) – kas tas ir?
Fizioterapijas ārstēšanas procesā plaši tiek izmantoti tādi fizikālie faktori kā aukstums un siltums, kas kombinācijā ar tādām metodēm kā vingrojumi un mīksto audu tehnikas, ļauj sasniegt labākus terapijas rezultātus.
Lokālu aukstuma pielietošanu fizioterapijas procesā realizē ar aukstuma paku, ledus gabaliņu,aukstuma gelu palīdzību, un kā specifiska metode tiek izmantota Krioterapija ar sašķidrināto CO2 (krio-neiro stimulācija).
Krioneirostimilācija iedarbojas uz audiem ar ļoti zemu temperatūru (-78’C), tādējādi radot audos termisko šoku. Metode ir droša, nekaitīga un efektīva.

Galvenie fizioloģiskie efekti ir:

 • Samazina sāpes – tiek nomākti sāpes izraisošie receptori un samazināta sāpju pārvade pa nervu šķiedrām.
 • Pretiekaisuma iedarbība – Krioterapijas procedūra samazina iekaisuma enzīmu aktivitāti, apturot iekaisuma reakciju.
 • Ietekme uz asinsriti – aukstuma ietekmē sašaurinās asinsvadu sieniņas, samazinot asins plūsmu, tomēr vēlāk reflektori tā palielinās, uzlabojot vielmaiņu audos.
 • Neiroloģiskā iedarbība – samazinās nerva vadīšanas ātrums, kas pārvada sāpju impulsus. Krioterapija atslābina lielu daudzumu muskuļu šķiedru, kā arī veicina tā efektīvu kontrakciju un muskuļu spēka stimulāciju.

Vai man ir nepieciešama Krioterapija?
Krioterapija efektīvi var palīdzēt dažādām pacientu grupām – ar traumatiskiem bojājumiem (gan tūlīt pēc bojājuma, gan rehabilitācijs fāzē), pie muguras un locītavu sāpēm, muskuļu pārpūles, efektīvi mazina tūsku.

Krioterapija

Teips ir elastīgs plāksteris, klasiski ražots no kokvilnas, pārklāts ar hipoalerģisku akrila līmi un tas nesatur medikamentus.Teipa elastīgums ir līdzīgs cilvēka ādas elastīgumam.

Kāda ir teipa iedarbība ?

 • Visbiežāk teipu lieto dažādu sāpju mazināšanai locītavās, muskuļos, mugurā.
 • Ar teipu ir iespējams mazināt limfostāzi, tūsku, hematomas pēc traumām un ķirurģiskām operācijām.
 • Teips var stabilizēt locītavas, uzlabot kustību kvalitāti.
 • Ar teipa palīdzību iespējams mazināt saspringumu, smaguma sajūtu muskuļos.
 • Teips var arī aktivizēt muskuļus, ja muskulis slimības vai traumas dēļ nespēj pilnvērtīgi darboties.
 • Teipus izmanto kā alternatīvu grūtnieču jostām, dodot atbalstu vēderam un mazinot sāpes muguras lejasdaļā.
 • Pēc dzemdībām ar teipu varam palīdzēt ātrāk atgūt vēdera muskulatūras formu un tonusu.
 • Teipojot var mazināt vēdera baltās līnijas diastāzi jeb baltās līnijas trūci.
 • Ar teipu iespējams koriģēt bērna dažas stājas, kāju attīstības novirzes.
Kinezioloģiskā teipošana

Masāžas labvēlīgais efekts uz cilvēka organismu ir vispusīgs. Klasiskajā masāžā tiek izmantota glaudīšanas, berzēšanas, mīcīšanas un vibrācijas iedarbība. Masāža spēcīgi iedarbojās uz muskuļiem, palielinot to saraušanās spēju, tonusu, elastību, spēku un aizkavējot atrofiju, uzlabojot saišu elastību. Vispārēja masāža uzlabo audu vielmaiņu, mazina nogurumu un stresu, uzlabo sirds darbību.

 • Klasiskā masāža
 • Klasiskā masāža grūtniecēm
 • Ārstnieciskā masāža ar manuālās terapijas elementiem
 • Karsto akmeņu vai pindu (zāļu maisiņu) masāža

Ārstnieciskā masāža ar manuālās terapijas elementiem.
Sertificēts fizioterapeits, lai veicinātu ārstnieciskās masāžas efektivitāti, var pielietot (savas kompetences ietvaros) arī manuālās terapijas elementus. Lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu, procedūras sākumā tiek veikta rūpīga izmeklēšana. Fizioterapeits savu pieeju akcentē uz lēnām, saudzīgām un ritmiskām kustībām. Procedūras mērķis: atjaunot fizioloģisko kustību amplitūdu locītavās, atbrīvot asinsvadus, nervus un limfvadus no saspieduma, normalizēt mīksto audu elasticitāti.
Pielietojot manuālās terapijas tehniku var panākt ātrāku veselības stāvokļa uzlabošanu.
Pakalpojuma cenas sīkāk skatīt cenrādī, sadarbojamies ar lielākajām apdrošināšanas kompānijām.

masāža

Masāža

Patreiz nodarbības nenotiek!

Zīdaiņu peldēšanas nodarbības :

 • Mazuļa attīstībai;
 • norūdīšanai;
 • muskulatūras stiprināšani;
 • koordinācijai;
 • relaksācijai;
 • kopā pavadīts laiks ar vecāku.

Brīnišķīgs psihoemocionāls kontakts ar bērnu. Kopā būšana ūdenī ļoti relaksējoši iedarbojas gan uz vecākiem, gan bērniem, tiek samazināts stresa līmenis, uzlabojas miega kvalitāte, visi kļūst emocionali līdzsvarotāki. Ūdens ir ļoti pateicīga vide, lai vienlaicīgi gan trenētu visas muskuļu grupas, gan atslogotu mugurkaulu un locītavas, veiksmīgi tiek samazināts gan hipertonuss, gan arī stimulēta vājāku bērnu attīstība. Baseins ir lieliska vieta, lai norūdītos, tiek uzlabota imunitāte, labvēlīgi ietekmēta sirds asinsvadu un elpošanas sistēmas. Mācam vecākiem darboties ar saviem mazuļiem, sniedzam drošības sajūtu, ka viss tiek darīts pareizi, atbildam uz jautājumiem par mazuļu attīstību.

Notiek Salaspils sporta nama baseinā (Ceru iela 1) 

Nedēļas diena
Darba laiks

Nodarbības ilgums 30 min., notiek zīdainim kopā ar vienu no vecākiem ūdenī. Nodarbību vada sertificēta fizioterapeite.

Zīdaiņu peldēšanas nodarbības Salaspils baseinā (Ceru iela 1)

Uzmanību! Grupu nodarbības patreiz nenotiek!

Nodarbības notiek nelielās grupās – ne vairāk kā 6 cilvēki vienā grupā, sertificētu fizioterapeitu vadībā.

Koriģējošā vingrošana bērniem

Nodarbības paredzētas bērniem ar nelielu stājas asimetriju, bez sūdzībām par sāpēm.

Nodarbības mērķis – mazināt muskuļu asimetriju, uzlabot spēku, ķermeņa lokanību, izveidot pareizas stājas izjūtu.

Muguras veselības grupa

Nodarbības var apmeklēt uzrādot ārstējošā ārsta atļauju.

Nodarbības paredzētas cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu, sēdoša darba darītājiem, mugurkaula saslimšanas profilaksei, kā arī jau pie esošām mugurkaula saslimšanām. Nodarbības mērķis – mazināt vai novērst dažādas ķermeņa funkcionālās deformācijas, uzlabot audu apasiņošanu, muskuļu spēku, ķermeņa lokanību, izveidot muskuļu korseti ap mugurkaulu. Nodarbības ir vidējas intensitātes un  fizioterapeits pielāgos tieši Jums nepieciešamo intensitāti un vingrojumu atbilstību.

Vingrošana grūtniecēm

Nodarbības var apmeklēt uzrādot grūtniecību uzraugošā ārsta vai vecmātes atļauju. Vingrošanu rekomendē sākt pēc 14. grūtniecības nedēļas. Nodarbības notiek mazās grupās no 4-6 grūtniecēm

Fiziskas aktivitātes grūtniecības laikā būtu vēlamas, jo tās palīdz nostiprināt muskulatūru, pakāpeniski sagatavo organismu dzemdībām, iemāca pareizas elpošanas tehnikas un tiek uzlabota sievietes asinsrite, kas nodrošina labāku skābekļa piegādi bērnam. Tāpat vingrošana pozitīvi ietekmē pašsajūtu un samazina muguras sāpes, krampjus, aizcietējumus, kāju un roku tūsku un sliktu dūšu.

Cenas:

Nodarbība Grupas Abonements
Koriģējošā vingrošana bērniem līdz 18.g.v. līzd 40 min (10 x 3 mēnešu laikā) 90.00 Eur
Vingrošana grūtniecēm līzd 40 min (10 x 3 mēnešu laikā) 100.00 Eur
Ārstnieciskā vingrošana * līzd 40 min (10 x 2 mēnešu laikā)

līzd 40 min (5 x 2 mēnešu laikā)

 

100.00 Eur

55.00 Eur

 

* NVD – Nacionālais veselības dienests (ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījuumu)

Informācija un pieraksts: Rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā, tālr. 27044808

 

Grupu nodarbības (70. kab.)
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: