Jaunumi
Sia Salaspils veselības centrs ar 31.05.2022. darbu uzsāk profesionāla mākslas terapeite Inga Slokenberga

Ar 31.05.2022. SIA “Salaspils veselības centrs” darbu uzsāk profesionāla  mākslas terapeite Inga Slokenberga.

Mākslas terapija, jeb vizuāli plastiskās mākslas terapija, ir viena no četrām mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, drāmas terapijai), kurā izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību.

Mākslas terapijā izmanto dažādus mākslas materiālus kā zīmuļi, krāsas, māls, kolāža u.c.

Katra sesija ir piemērota konkrētā cilvēka vai grupas vajadzībām un mērķiem.

SIA “Salaspils veselības centrā” jau ilgāku laiku ir pieejami valsts apmaksāti psihiskās veselības aprūpes pakalpojumi – ir pieejamas psihiatru  konsultācijas gan bērniem, gan pieaugušajiem, psihologs un funkcionālie speciālisti – fizioterapeits, ergoterapeits un uztura specialists.

Visu šo speciālistu, turpmāk arī mākslas terapeita, pakalpojumi ir pieejami:

  •  kā valsts apmaksāti – šajā gadījumā nepieciešams ārsta psihiatra nosūtījums. Ārsts psihiatrs, izvērtējot pacienta veselības stāvokli un vajadzības, var nosūtīt valsts apmaksātas konsultācijas saņemšanai pie psihologa vai pie funkcionāla speciālista
  • par maksu – nosūtījums nav nepieciešams. Pakalpojuma maksa atbilstoši veselības centra cenrādim.
  • Šobrīd SIA “Salaspils veselības centrs” spēj nodrošināt multifunkcionālas komandas realizētu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu, kas ietver psihiatra, bērnu psihiatra, narkologa un funkcionālo speciālistu – psihologa, ergoterapeita, uztura speciālista, smilšu terapeita, mākslas terapeita – pakalpojumus.

Pierakstīties pakalpojumiem:

  •     67800750 – pieraksts pie ārstiem psihiatriem un uztura speciālista
  •     27044808 – pieraksts pie funkcionāliem speciālistiem un psihologa
  •     Aizpildot pieteikuma anketu – https://salaspilsvc.lv/e-pieraksts/
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: