Jaunumi
Uzmanību! Informācija par dežūrārsta darba kārtību pacientiem

Informācija par dežūrārstu darba kārtību pacientiem

Kad saslimšana sākusies negaidīti un ģimenes ārsta atbalsts nav pieejams, ir iespēja  saņemt palīdzību, apmeklējot dežūrārstu.

Dežūrārsts nodrošina palīdzību personām akūtu saslimšanu gadījumos, ārpus ģimenes ārsta darba laika, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir pierakstīts.

Ja personas izmeklēšanas laika tiek konstatēts, ka persona ir darbnespējīga, dežūrārsts var izsniegt personai darbnespējas lapu sākot ar dienu, kurā persona ir vērsusies pēc palīdzības vai no nākamās dienas, ja persona nostrādājusi dienu un ieradusies pie dežūrārsta sakarā ar saslimšanu pēc nostrādātas darba dienas. Vēršam uzmanību, ka dežūrārsts nevar atvērt darbnespējas lapu ar atpakaļejošo datumu.

Dežūrārsts atkarībā no personas veselības stāvokļa izsniedz darbnespējas lapu uz laiku, kāds nepieciešams  atveseļošanās periodam vai ģimenes ārsta apmeklēšanai, bet ne ilgāku par 10 dienām. Ja Darbnespēja turpinās, tad pacientam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

!!! Lūdzam ievērot, ka dežūrārsts neturpina un nenoslēdz personas ģimenes ārsta atvērtās darbnespējas lapas. Ja ģimenes ārsts nav pieejams – atvērtu darbnespējas lapu var turpināt vai noslēgt ģimenes ārsta aizvietotājs.

!!! Informējam, ka dežūrārsts:

  • neizsniedz izziņas par personas veselības stāvokli, t.sk. bērnu nometņu apmeklēšanai, mācībām, darbam utt.;
  • neizsniedz atzinumus par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam;
  • neveic profilakstiskās un obligātās veselības pārbaudes;
  • negatavo nosūtījumus invaliditātes ekspertīzei.

!!! Dažas medicīniskas manipulācijas, kas nesaistās ar neatliekamo medicīnisko palīdzību, var tikt sniegtas par pilnu maksu, skat. centra maksas pakalpojumu cenrādī.

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: