Jaunumi
Visdziļākā līdzjūtība, ilggadēju darbinieku Jāni Bojāru mūžībā aizvadot

 

Mēs izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem mūžība aizvadot mūsu kolēģi – psihiatru Jāni Bojāru.

 

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,
Kad mieru rast.
(Rainis)

Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: