Zemsliekšņa iepirkumi

 

Publikācijas datums 28.04.2022
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI_2022/2
Līguma priekšmets “Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu pārbaude”

CPV kods: 50400000-9

Cenu aptauja instrukcija

Cenu aptauja pieteikums

Tehniskā specifikācija

Kontakpersona Galvenā medicīnas māsa Ira Paegle
Tālrunis 29432688
E-pasts virsmasa@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukāts, parakstīts un ieskenēts) nosūtot līdz 2022. gada 10.maijam plkst. 10.00  uz epastu: virsmasa@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN
28.04.2022. Valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu pārbaude

 

Publikācijas datums 28.04.2022
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI_2022/1
Līguma priekšmets “IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču
elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”
CPV kods: 50400000-9Cenu aptauja instrukcijaCenu aptauja pieteikums

MI saraksts

Kontakpersona Galvenā medicīnas māsa Ira Paegle
Tālrunis 29432688
E-pasts virsmasa@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukāts, parakstīts un ieskenēts) nosūtot līdz 2022. gada 10.maijam plkst. 10.00  uz epastu: virsmasa@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN
28.04.2022. IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude

 

Publikācijas datums 06.01.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI_2021/1
Līguma priekšmets “AUATSS tehniskās apkopes un remonts”

CPV kods: 50610000-4

Instrukcija (word )

Kontakpersona Inženiertehniskās un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Dmitrijs Vitjazevs
Tālrunis 25748224
E-pasts saimnieciba@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukāts, parakstīts un ieskenēts) nosūtot līdz 2022. gada 17. janvārim plkst. 12.00  uz epastu: saimnieciba@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 18.01.2022
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “EOL”
Līguma izpildes termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz summas 5000,00 EUR bez PVN apguvei
06.01.2022. "AUATSS tehniskās apkopes un remonts"

 

Publikācijas datums 04.01.2021.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/11
Līguma priekšmets “Lifta tehniskā apkope un remonts”

CPV kods: 50750000-7 (Liftu tehniskās apkopes pakalpojumi)

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija – Piedāvājums.(word )

Kontakpersona Sabiedrības valdes locekle Jeļena Pettinena
Tālrunis 20385973
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukāts, parakstīts un ieskenēts) nosūtot līdz 2020. gada 12. janvārim plkst. 10.00  uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 15.01.2021.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “RECEPT-HOLDING LIFT”
Līguma summa: 5000 EUR bez PVN, 36 mēneši
04.01.2021. "Lifta tehniskā apkope un remonts”

 

Publikācijas datums 21.07.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/10
Līguma priekšmets  “Medicīnas fiziķa pakalpojumu nodrošināšana SIA “Salaspils veselības centrs””

CPV kods: 73000000-2 (Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi)

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija – Piedāvājums

Kontakpersona Sabiedrības valdes locekle Jeļena Pettinena
Tālrunis 20385973
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 29. jūlijam plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 29.07.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “Medikons”

Līguma summa: 6000 EUR bez PVN, 36 mēneši

21.07.2020. “Medicīnas fiziķa pakalpojumu nodrošināšana SIA “Salaspils veselibas centrs””

 

Publikācijas datums 21.07.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/9
Līguma priekšmets  “Ultrasonogrāfijas iekārtas zondes iegāde”

CPV kods: 33124120-2 Ultraskaņas diagnostikas ierīces

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija – Piedāvājums

Kontakpersona Galvenā medicīnas māsa Ira Paegle
Tālrunis 29432688
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 29. jūlijam plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 29.07.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “Arbor Medical Korporācija”

Līguma summa: 7000,00 EUR bez PVN

21.07.2020. “Ultrasonogrāfijas iekārtas zondes iegāde”

 

Publikācijas datums 09.07.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/8
Līguma priekšmets “Ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana SIA “Salaspils veselības centrs””

79417000-0 Drošības konsultācijas pakalpojumi.

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija – Piedāvājums

Kontakpersona Sabiedrības valdes locekle Jeļena Pettinena
Tālrunis 67800740
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 20. jūlijam plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 20.07.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “BSAFETY”

Līguma summa: 5000,00 EUR bez PVN, 36 mēneši

09.07.2020. “Ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana SIA “Salaspils veselības centrs””

 

Publikācijas datums 15.05.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/6
Līguma priekšmets Ekspertīzes veikšana būvprojektam sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1, Salaspilī

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija.doc

Tehniskā specifikācija – projektēšanas uzdevums

Kontakpersona Sabiedrības valdes locekle Jeļena Pettinena
Tālrunis 67800740
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 22. maijam plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 25.05.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “JaunRīga ECO”, Līguma summa 6750,00 EUR bez PVN.
15.05.2020."Ekspertīzes veikšana būvprojektam sociālās aprūpes centram Ceru ielā 1, Salaspilī"

 

Publikācijas datums 27.04.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/5
Līguma priekšmets “Medicīnas ierīču atkārtotā verificēšana un kalibrēšana”

CPV kods: 50400000-9

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija -pretendenta pieteikums.doc

Finanšu piedāvājums.xls

Kontakpersona Ira Paegle
Tālrunis 29432688
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 06. maijam plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 11.05.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “TERMES”

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši vai līdz līguma kopējās summas 583.04 EUR bez PVN  pilnīgai apguvei.

27.04.2020. “Medicīnas ierīču atkārtotā verificēšana un kalibrēšana”

 

Publikācijas datums 14.04.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/4
Līguma priekšmets “IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude”

CPV kods: 50400000-9

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija -pretendenta pieteikums.doc

Finanšu piedāvājums.xls

Kontakpersona Ira Paegle
Tālrunis 29432688
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020. gada 27. aprīlim plkst. 10.00 uz epastu: spmed@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 29.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA Inlab
Līguma izpildes termiņš : 24 mēneši vai līdz summas 2943,36 EUR bez PVN apguvei.
14.04.2020. "IIa un IIb klases aktīvo medicīnisko ierīču elektrodrošības un veiktspējas pārbaude"

 

Publikācijas datums 25.03.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/3
Līguma priekšmets Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu uzpilde, atjaunošana un piegāde

CPV kods: 72500000-0 (Datorsaistītie pakalpojumi)

Tehniskā specifikācija.pdf

Tehniskā specifikācija -pretendenta pieteikums.doc

Kontakpersona  Jānis Daugaviņš
Tālrunis 29600552
E-pasts it@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz  (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izdrukātu, parakstītu un ieskenētu) nosūtot līdz 2020.gada 09.aprīlim plkst.17.00 uz e-pastu : it@salaspilsvc.lv
Lēmuma pieņemšanas datums 14.04.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “Bronet”
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši vai līdz summas 5000,00 EUR bez PVN apguvei
25.03.2020. "Biroja tehnikas iekārtu servisa apkalpošana un remonts, kasešu uzpilde, atjaunošana un piegāde"
Publikācijas datums 28.01.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/2
Līguma priekšmets “Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi”

CPV kods: 90920000-2 (ar telpām saistīti sanitārijas pakalpojumi).

Tehniskā specifikācija  – Piedāvājums

Tehniskā specifikācija pdf

Kontaktpersona Ira Paegle
67800740
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz  līdz 2020.gada 05.februārim plkst.17.00 uz e-pastu : spmed@salaspilsvc.lv 
Lēmuma pieņemšanas datums
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN
28.01.2020. "Deratizācijas un dezinsekcijas pakalpojumi."
Publikācijas datums 27.01.2020.
Pasūtījuma identifikācijas Nr. SVC_ZI2020/1
Līguma priekšmets Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi

CPV kods: 72300000-8 (Datu pakalpojumi), papildus CPV kods: 72310000-1 (Datu apstrādes pakakpojumi).

Tehniskā specifikācija  – Piedāvājums

Tehniskā specifikācija pdf

Kontaktpersona Jeļena Pettinena
Tālrunis 67800740
E-pasts spmed@salaspilsvc.lv
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi Piedāvājums jāiesniedz  līdz 2020.gada 03.februārim plkst.17.00 uz e-pastu : spmed@salaspilsvc.lv 
Lēmuma pieņemšanas datums 12.02.2020.
Informācija par izpildītāju un līguma summu, EUR bez PVN SIA “Grūbes Biroja Pakalpojumi”.
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši vai līdz summas 9999,00 EUR bez PVN apguvei.
27.01.2020. "Personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumi"
Klientu ērtībai ir noslēgti līgumi ar apdrošināšanas kompānijām: